Viete, ako zhodnotiť váš dom, stavbu, budovu?

Podľa zákona o daní z príjmov § 29 sa technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 EUR v úhrne za zdaňovacie obdobie. Technickým zhodnotením hmotného majetku sa na účely […]

Akú budúcnosť majú obnoviteľné zdroje?

Zdroje zelenej energie majú podstatne menší vplyv na životné prostredie v porovnaní s fosílnymi palivami, takže predstavujú lepšiu alternatívu pre budúcnosť výroby elektrickej energie. Stále však určitý vplyv na životné prostredie majú, aj keď oveľa menší. Obnoviteľné zdroje energie sú najlepšou cestou, po ktorej by sme mali v budúcnosti kráčať k čistejšej energii. Keďže sú […]

Viete, ako štát podporuje obnoviteľné zdroje?

Vďaka národnému projektu Zelená domácnostiam II môžu slovenské domácnosti žiadať o štátnu dotáciu na fotovoltaiku. Národný projekt Zelená domácnostiam II je zameraný na podporu inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorými sú rodinné a bytové domy využívané za účelom bývania. Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Štátna dotácia predstavuje sumu do […]

Čo ľudia očakávajú od fotovoltaiky?

Schéma fotovoltaickej elektrárne na rodinnom dome | inpeks.sk

Trend fotovoltaických elektrárni si na Slovensku získava čoraz väčšiu popularitu, avšak nie veľa ľudí vie ako vlastne tento systém funguje. Poďme sa teda na to pozrieť bližšie. Fotovoltaické systémy sú jednými z najčistejších technológií vyrábajúcimi energiu, ktoré máme dostupné, pretože nespôsobujú znečistenie vzduchu, neprodukujú nebezpečný odpad a nie sú hlučné. Fotovoltaické panely sú moderným spôsobom úspory energie, pretože […]