Vlastná slnečná elektráreň na rodinnom dome a možnosti získania dotácií

Trend takzvanej “zelenej energie” je na Slovensku čoraz populárnejší. Oplatí sa investovať do solárneho systému? Aká je návratnosť investície do fotovoltaiky? Jednoznačná odpoveď na otázky ohľadom fotovoltaiky neexistuje. Nie preto, že by nebola výhodná pre každého, ale preto, lebo ak má byť skutočne ekonomická rovnako ako ekologická, je dôležité v prvom rade poznať odberateľa.

Obsah článku

Fotovoltický systém efektívne šetrí energiu a je investíciou do zelenej budúcnosti. Pre mnohých z  nás je však doteraz záhadou ako presne funguje, prečo je momentálne taký populárny, či ako naň získať dotáciu. 

 

Na úplnom začiatku je dôležité rozlíšiť, pre koho je fotovoltaika určená. Plánujete zásobovať slnečnou energiou svoj rodinný dom? Alebo sa snažíte myslieť ekologicky aj ekonomicky pri svojom podnikaní a zvažujete fotovoltický systém pre svoju firmu? V aktuálnej situácii je prechod na slnečnú energiu výbornou voľbou hlavne pre školy.

V našom blogu si teda povieme o základných skupinách odberateľov, ktorých by sme mohli rozdeliť do troch skupín: školy, firmy a domácnosti. Prejdeme si ich presne v tomto poradí, aby ste si na konci nášho článku vedeli stručne a jasne zhodnotiť výhody, nevýhody a možnosti, ktoré sú dostupné pre každého individuálne podľa jeho potrieb.

Dôvody prečo rozmýšľať nad fotovoltaikou

Na slovné spojenie “šetrenie energiami” dnes počuje už asi každý. Pri aktuálnych cenách energií je to pochopiteľné. Otázka ceny prerástla ekologický efekt fotovoltaiky. Vďaka tomuto trendu neprimerane vysokého nárastu cien energií sa však solárna energia dostáva na výslnie. Ešte donedávna si ľudia mysleli, že solárne panely a solárna energia nie je ľahko dostupná. Opak je však pravdou a v dnešnej dobe môžeme získať solárnu energiu, respektíve svoju vlastnú domácu fotovoltaickú elektráreň s výhodnými dotáciami. Okrem toho je investícia do solárnej energie garanciou stopercentnej návratnosti.

Pre koho a za akých podmienok je teda fotovoltaická elektráreň skutočne ekologicky aj ekonomicky udržateľná?

Zelené školy, zelená budúcnosť

Fotovoltaická energia je obnoviteľný zdroj energie a funguje iba vďaka žiareniu zo Slnka, ktoré nám bude k dispozícií najbližších povedzme 5 až 8 miliárd rokov. Znižuje tak našu závislosť od elektriny produkovanej z jadrových elektrární. Stanete sa energeticky nezávislí a každoročné navyšovanie cien za elektrinu už pre vás bude minulosťou. To je skvelá správa pre všetkých nás, ktorí myslíme ekologicky aj ekonomicky. Obzvlášť pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré musia každý rok zápasiť s obmedzeným rozpočtom.

Projekt inovatívneho využívania energetických zdrojov na štátnych školách prostredníctvom grantového programu Školy na zelenú je aktuálne ešte stále otvorený a do 12. marca 2023 môžete stále požiadať o nenávratný finančný príspevok vo výške od 10 000 až do výšky 50 000 eur. Túto možnosť majú všetky štátne školy od materských, cez základné až po stredné školy, gymnáziá, či dokonca štátne školské zariadenia ako školské kluby detí aj centrá voľného času (pôsobiace pri škole).

Podmienky pre získanie dotácie sú pomerne jednoduché. Môžete si ich prečítať tu. Pokiaľ by ste si neboli istý tým, či ich spĺňate, či je vaša strecha alebo budova vhodná, neváhajte nás osloviť a my vám radi poradíme a pomôžeme prejsť celým procesom až po realizáciu.

Zelené firmy, zelenšia budúcnosť

Znižovanie nákladov na energie je momentálne veľkou otázkou aj pre podnikateľov. Ceny za energie sú neprimerane vysoké a mnoho firiem musí svoju prevádzku buď ukončiť, obmedziť, alebo radikálne zvýšiť ceny za svoje produkty a služby. Hľadanie možnosti, kde a ako ušetriť sa stáva nevyhnutnosťou. Jednou z možností, ktorú ako firma máte, je využiť lokálny zdroj. Je to zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorá môže byť získaná výlučne z obnoviteľného zdroja. Slnečná energia toto kritérium spĺňa.

Ďalšou podmienkou je, že tento zdroj musí vyrábať elektrinu len na pokrytie vlastnej spotreby a odberné miesto musí byť identické s odovzdávacím miestom. To znamená, že firma, ktorá lokálny zdroj využíva, vyrába elektrinu len na pokrytie časti vlastnej spotreby. Ako sa však k tomuto “bezplatnému” zdroju elektrickej energie dostať?

Podnikatelia, čiže firmy, môžu v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať najviac 80 percent z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik, 70 percent pre stredný a 60 percent pre veľký podnik. Výška vašej dotácie teda bude závisieť od veľkosti vášho podniku.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri. Po splnení všetkých stanovených podmienok sa stávate oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na vašu vlastnú fotovoltaickú elektráreň.

Pri každej investícii sa každý správny obchodník pýta, či sa mu táto investícia vyplatí z krátkodobého i z dlhodobého horizontu. Máme pre vás dobré správy. Investovanie do vlastného zdroja elektrickej energie zo Slnka sa vám skutočne oplatí. Z krátkodobého hľadiska je návratnosť pri inštalácii spoločnosťou Inpeks zväčša od dvoch až troch rokov. Čo je z pohľadu podnikania skutočne krátka doba.

Z dlhodobého hľadiska je jasné, že sa návratnosť dokonca bude zvyšovať, pretože ceny elektrickej energie budú každoročne narastať, vaša energia však bude po určitom čase takmer zadarmo. Keď k slnečnému žiareniu, ktoré je zadarmo prirátame prevádzkové náklady, vždy sme v nemalých plusových číslach. Keď k tomu pripočítame nenávratnú pomoc od štátu v podobe dotácií, nie je nad čím rozmýšľať. Jediné, čo je dôležité, je rozhodovať sa rýchlo, pretože počet firiem, ktoré môžu získať dotáciu je každoročne limitovaný.

Vlastná solárna elektráreň sa oplatí aj bez dotácií a v dlhodobom horizonte vám vie výrazne znížit náklady na elektrickú energiu. Návratnosť investície v takomto prípade je zväčša od 4 do 6 rokov. Počas svojej životnosti, ktorá je v priemere 20 až 25 rokov, vám vaša súkromná fotovoltaická elektráreň zarobí troj až päťnásobok vašej vstupnej investície.

Pokiaľ vás odrádza celý proces žiadosti o dotáciu, nie ste si istý tým, či váš podnik disponuje vhodnou strechou alebo pozemkom, nechajte to všetko na nás. V oblasti fotovoltaických elektrární je u nás súčasťou procesu obhliadka vášho majetku, vybavenie potrebnej dokumentácie aj samotná realizácia. A to všetko v časovom horizonte do 60 dní od podpisu zmluvy.

Zelená domácnosť, zelený svet

Fotovoltaická elektráreň je ekologickým aj ekonomickým zdrojom elektrickej energie v podstate pre všetkých. Je vhodná aj pre využitie v domácnosti, nie len pri budovách s vysokým odberom elektriny.

Táto technológia je vhodná pre lokálnu výrobu elektrickej energie, bez nutnosti náročných schém a inštalácií. Systém sa dá pomerne jednoducho prispôsobiť veľkosti, teda flexibilne nastaviť podľa potrieb a možností užívateľa, vzhľadom k výške spotreby elektrickej energie.

V prípade, že skutočne zvažujete prechod na fotovoltaiku, je veľmi dobré hneď na začiatku zistiť, do ktorého pásma úhrnu slnečného žiarenia patríte. Pred inštaláciou je potrebné zistiť možnosti uchytenia solárnych panelov, dodržanie sklonu a orientácie na svetové strany a podobne. Tieto technikálie by mal zistiť samotný vykonávateľ inštalácie a naši odborníci zo spoločnosti Inpeks vás radi navštívia, aby vám pomohli a poradili so všetkým, čo prechod na “zelenú energiu” obnáša. Ideálne podmienky pre solárne panely sú, keď je vhodná orientácia na svetové strany,  najlepšie východ a západ.

Prečo je tomu tak? Pri východe a západe Slnka sa akumuluje najviac slnečnej energie, ktorá sa vytvára práve v častiach dňa, kedy sú obyvatelia domácnosti doma a predpokladaná spotreba v domácnosti je vtedy najvyššia. Severná svetová strana nie je až taká výhodná, keďže  je počas celého dňa v tieni.

Na to, či je konkrétna lokalita, v ktorej sa nachádza vaša nehnuteľnosť vhodná na využívanie solárnej energie pre domácnosť, Vám pomôže nájsť odpoveď “solárna mapa Slovenska”. Táto mapa znázorňuje, aký potenciál má využitie slnečnej energie na výrobu elektriny podľa slnečného žiarenia u vás. Správne nastavenie sklonu fotovoltaických panelov je v tomto prípade kľúčové.

Ako teda postupovať pri prechode na solárnu energiu?

 

Návratnosť je efektivita v novom šate

Pri kúpe akéhokoľvek produktu či služby nás obvykle v prvom rade zaujíma cena a až potom aj konkrétne vlastnosti a výhody. Rovnaké kritériá máme aj pri kúpe fotovoltaickej elektrárne pre rodinný dom, keďže to nie je malá investícia a neplánujeme ju každý deň. V tom lepšom prípade ju plánujeme raz za život. Zároveň je pre nás dôležitá aj návratnosť prostriedkov, ktoré do fotovoltaickej domácej elektrárne na začiatku investujeme.

Ešte pred pár rokmi si mohlo fotovoltiku zaobstarať len zopár domácností na Slovensku. Dnes už je oveľa dostupnejšia aj vďaka dostupným cenám fotovoltaických panelov a možnosti získať dotáciu na domácu elektráreň. Slnečné strechy sa už aj v roku 2023 tešia narastajúcej popularite a podpora od štátu tomu pripsieva nemalou kvapkou.

V rámci projektu Zelená domácnostiam sa môžu o nenávratný finančný príspevok – dotáciu, znovu aj v tomto roku, uchádzať rodinné i bytové domy vo všetkých regiónoch Slovenska, okrem bratislavského kraja. Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a inštalovaný výkon navrhovaného zariadenia, pretože od toho závisí výška podpory. Pokiaľ neviete, aký typ zariadenia alebo “elektrárne” je pre vás vhodný, obráťte sa pohodlne na nás a my vás s radosťou navštívime a prejdeme si s vami všetky podrobnosti, vaše základné požiadavky a  potreby.

Potrebné zariadenie si môžete vybrať zo zoznamu zariadení, ktoré spĺňajú určené technické podmienky. Následne môže elektronicky požiadať o vydanie poukážky, ktorú si uplatníte pri inštalácii u zhotoviteľa. Dokumentáciu k inštalácii predkladajú SIEA priamo zhotovitelia, t.j. spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb. Zhotoviteľom v tomto prípade môžeme byť aj my.

Výška podpory je nastavená tak, aby boli domácnosti motivované zabezpečiť  si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie, a aby nepodceňovali odbornosť pri inštalácii. Podpora nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov. Takéto nastavenie by malo zabezpečiť, aby bol príspevok efektívne uplatnený.

Limitovaná čiastka je nastavená na 50% z toho dôvodu, aby malo čo najväčšie množstvo domácností možnosť zabezpečiť si svoj vlastný ekologický zdroj elektrickej energie zo Slnka. Aj v tomto prípade vám spoločnosť Inpeks vie byť nápomocná počas celého procesu, od získania dotácie až po samotnú realizáciu vás v tom nenecháme samých. Pre našich klientov totiž vždy robíme niečo navyše.

 

Záverečné zhrnutie

Na záver si ešte pripomeňme, aké sú hlavné výhody fotovoltaickej elektrárne.

Solárna energia je zadarmo a je dostupná všade na svete. Fotovoltaika je navyše jedným z najekologickejších a dlhotrvajúcich spôsobov výroby elektrickej energie.

Jedná sa o relatívne nízku investíciu s nízkym rizikom a istou návratnosťou. A to hlavne v prípade, že je správne vykonaná a prevedená inštalácia. Dajte si preto, prosím, záležať na zriaďovateľovi. Návratnosť takejto investície na Slovensku sa pohybuje v rozmedzí 6 – 10 rokov. U firiem a podnikateľov to môže byť dokonca stopercentná návratnosť už od 2 až 3 rokov.

Vaša súkromná elektráreň si vyžaduje takmer minimálnu údržbu a technologické komponenty sú vysoko spoľahlivé s dlhou dobou technickej životnosti.

A v neposlednom rade, využívanie energie zo slnka významne zvyšuje vašu energetickú nezávislosť.

Poradíme vám