Pre firmy: Ako zvýšiť svoju energetickú efektivitu a zároveň ušetriť peniaze?

Tak ako domácnosti, aj firmy majú možnosť prechodu na fotovoltaickú energiu.

V súčasnosti je fotovoltaika čoraz obľúbenejšou voľbou pre všetky domácnosti, firmy aj organizácie, ktoré sa snažia zvýšiť svoju energetickú efektivitu a zároveň ušetriť. Pokiaľ aj vás trápia zvýšené náklady za elektrinu vo vašej firme, zváženie vlastnej fotovoltickej elektrárne je určite na mieste.

Obsah článku

Fotovoltaika predstavuje vynikajúcu príležitosť na zníženie nákladov na elektrickú energiu a zlepšenie environmentálnej udržateľnosti. Na Slovensku už v dnešnej dobe existuje mnoho firiem, ktoré ponúkajú fotovoltaické riešenia pre domácnosti, firmy a podnikateľov aj ostatné organizácie.

 

Toto riešenie je veľmi vhodné nielen pre domácnosti, ale aj malé a stredné podniky, inštitúcie, priemyselné parky, kancelárie a komerčné budovy, obchodné centrá, jednoducho pre každého, kto sa rozhodne zabezpečiť si energetickú nezávislosť. Fotovoltaika vám vie výrazne zredukovať náklady na energie, je takmer bezúdržbová a jej návratnosť vám zaručuje vysoké úspory.

 

Fotovoltaické systémy umožňujú svojim prevádzkovateľom vyrábať vlastnú elektrinu a tým eliminovať náklady na nákup elektriny od dodávateľov. V porovnaní s domácnosťami majú firmy výhodu okamžitej spotreby bez nutnosti drahého ukladania vyrobenej energie.

Faktory, ktoré vám pomôžu s rozhodovaním

Pri rozhodovaní sa pre fotovoltaiku pre vašu firmu by ste mali zvážiť niekoľko faktorov, ako napríklad:

  1. Veľkosť a potreby vášho podniku: rozhodnite sa, koľko energie potrebujete, a aký veľký fotovoltaický systém by bol potrebný na pokrytie vašich potrieb.
  2. Prístup k slnečnej energii: zistite, aký prístup k slnečnej energii máte vo vašej lokalite, pretože kvalita slnečného žiarenia môže ovplyvniť výkon vášho fotovoltaického systému. K tomuto vám pomôže solárna mapa Slovenska.
  3. Finančné možnosti: zistite, koľko financií by ste mohli investovať do fotovoltaiky a zvážte, či je pre vás výhodná. My už teraz vieme, že určite prídete nato, že vďaka svojej návratnosti vám ušetrí nemalé výdavky.

Je dôležité zdôrazniť, že výber správneho riešenia pre fotovoltaickú inštaláciu závisí od mnohých faktorov, ako sú potreby firmy, množstvo odberu elektrickej energie, možnosti umiestnenia solárnych panelov. Veľkosť inštalácie závisí od potrieb a nárokov firmy na elektrickú energiu. Pri určovaní veľkosti je dôležité zohľadniť aj dostupné miesto pre inštaláciu a umiestnenie panelov.

Taktiež treba brať do úvahy lokalitu firmy. Správne umiestnenie panelov môže zvýšiť efektivitu ich prevádzky a tým aj návratnosť investície. Pri určovaní umiestnenia je potrebné zvážiť faktory ako orientácia, sklon a prístup k slnečnému žiareniu. Na solárnej mape Slovenska si veľmi jednoducho viete zistiť, aké množstvo slnečných zrážok je bežné pre vašu lokalitu a na základe toho si viete vypočítať aký typ fotovoltaickej elektrárne je ideálny pre vaše potreby. Existujú rôzne typy fotovoltaických panelov s rôznymi vlastnosťami, ako sú účinnosť, životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Pri výbere typu panelov je potrebné zohľadniť aj náklady a výkon panelov.

V každom prípade vám odporúčame poradiť sa s odborníkmi, ktorí pomôžu v každom smere určiť najlepšie riešenie pre vašu firmu. Správna prevádzka a údržba inštalácie sú totiž kľúčové pre zachovanie jej výkonu a životnosti. Pri výbere inštalácie je dôležité zohľadniť aj náklady na prevádzku a údržbu, a zabezpečiť si spoľahlivého poskytovateľa týchto služieb.

Rada od odborníka vám ušetrí veľa času pri rozhodovaní sa, ale hlavne veľa komplikácii pri nesprávne zvolenom výbere vašej fotovoltaickej elektrárne.

Možnosti financovania fotovoltaickej elektrárne pre firmy

Pri každej väčšej zmene je základnou otázkou každého, nielen majiteľov firiem, odkiaľ na to zobrať financie. Financovanie zelenej energie už našťastie na Slovensku nie je novinkou a je podporované v každej vyspelej krajine. Európska únia poskytuje finančné prostriedky na podporu výskumu a vývoja fotovoltaiky a ďalších obnoviteľných zdrojov energie. Okrem toho podporuje členské štáty aj v investíciách do fotovoltaických a iných obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom rôznych finančných nástrojov, ako sú napríklad fondy Európskej investičnej banky a programy na podporu inovácií v oblasti obnoviteľnej energie. Čím výrazne prispieva k rozvoju v oblasti fotovoltaiky a uľahčuje situáciu aj firmám na Slovensku, ktoré aktuálne bojujú s premrštenými cenami energií.

Financovanie fotovoltaických systémov na Slovensku môže byť realizované rôznymi spôsobmi. Nás budú najviac zaujímať dotácie zo štátneho rozpočtu. Na Slovensku sú poskytované rôzne formy dotácií a podporných programov na podporu výstavby a inštalácie solárnych panelov. Tieto dotácie môžu pokryť časť nákladov na inštaláciu a znížiť tak celkové investičné náklady.

Ďalšou možnosťou sú úvery a pôžičky od bánk a finančných inštitúcií, tie môžu byť splácané v dlhšom časovom horizonte, sú však častokrát nevýhodne zúročené.

Existujú spoločnosti, ktoré poskytujú možnosti financovania fotovoltaických systémov formou leasingu alebo zdieľania ziskov. Samotné podmienky leasingu asi nemusíme predstavovať, preto je na každom, aby si zvážil, či mu takáto forma financovania vyhovuje.

Do úvahy ešte prichádza vlastné financovanie. Vlastné financovanie je možnosťou, ktorá umožňuje vlastníkom solárnych panelov platiť za nákup a inštaláciu vlastnými zdrojmi. Táto možnosť je vhodná pre tých, ktorí majú dostatok kapitálu na kúpu a inštaláciu fotovoltaického systému a nechcú sa spoliehať na dotácie alebo úvery. Zbytočne sa však ukracujú o dotáciu, ktorú je na Slovensku možné čerpať až do výšky 50% nákladov na celkovú realizáciu. A to sa už oplatí.

Je dôležité si uvedomiť, že každá z uvedených možností financovania má svoje výhody a nevýhody. Pred rozhodnutím o financovaní fotovoltaického systému by ste mali zvážiť vašu finančnú situáciu a potreby, a poradiť sa s odborníkom na solárne systémy. Aj v tomto smere sme vám plne k dispozícii s našim poradenstvom.

Prečo je dobré kráčať s dobou a byť otvorený “zeleným” zmenám?

Existuje niekoľko výhod fotovoltaiky pre firmy. Hlavnou výhodou je určite nemalá úspora financií na energiách. Fotovoltaický systém umožňuje vyrábať vlastnú elektrickú energiu z obnoviteľného zdroja a tým znížiť náklady na elektrickú energiu a závislosť od externých dodávateľov. Čo je pri aktuálnych cenách energií obrovskou výhodou, ba až žiadúce, hlavne pre podniky, ktoré sa kvôli navýšeniu cien častokrát dostávajú do existenčnej krízy.

Fotovoltaická elektráreň je vhodná pre všetkých podnikateľov, ktorí vlastnia malé a stredné firmy, poskytujú služby ako fitness centrá, kozmetické salóny, solária, kvetinárstva, ale aj pre väčšie obchody, nákupné centrá, sklady či výrobné podniky.

Fotovoltaický systém je dlhodobou investíciou, ktorá umožňuje firme znížiť svoje náklady na energiu na mnoho rokov v budúcnosti, zaručí vám energetickú nezávislosť a vyššiu sebestačnosť. Taktiež vám pomôže zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti, na ktorej je umiestnený, a tým zlepšiť celkovú hodnotu podniku. Použitie obnoviteľnej energie prostredníctvom fotovoltaického systému môže taktiež pomôcť podniku zlepšiť svoje vnímanie ako zodpovedného podnikateľa, pretože prispieva k zlepšeniu environmentálnej udržateľnosti.

Návratnosť investície do fotovoltaiky pre firmy

Návratnosť fotovoltaiky pre firmy na Slovensku závisí od mnohých faktorov, ako sú veľkosť a typ fotovoltaickej inštalácie, umiestnenie, výkon fotovoltaických panelov a efektívnosť prevádzky.

Priemerná návratnosť fotovoltaickej inštalácie pre firmy na Slovensku sa pohybuje v rozmedzí 5 až 10 rokov, pričom dlhodobá výhoda spočíva v tom, že firma môže roky ušetriť na nákladoch za elektrickú energiu. Vďaka okamžitej spotrebe je fotovoltaika pre firmy extrémne výnosná, pretože pri nej môžete dosiahnuť návratnosť už od dvoch rokov.  Okrem toho získate aj energetickú nezávislosť od nepredvídateľných cien energií, ktoré budú každoročne naďalej narastať.

Vašou výhodou tak bude nielen modernizácia vašej prevádzky a prispôsobenie sa ekologickým štandardom, ale hlavne úspora vašich financií a energetická nezávislosť. Zároveň prechodom na zelenú energiu automaticky zvýšite hodnotu svojej firmy.

Okrem energetickej nezávislosti má pre vás zelená elektrina aj ďalšie výhody. Snahou o šetrenie životného prostredia sa aj Slovenská republika snaží nabádať domácnosti, firmy aj organizácie, aby postupne prechádzali k ekologickým riešeniam. Z toho vyplývajú aj určité výhody a úľavy. Konkrétne pre podnikateľov môže byť zaujímavá možnosť zníženia daňového základu prevádzkovateľa odpisovaním zariadenia.

Ako sme už spomenuli vyššie, existuje aj možnosť získania dotácie na fotovoltaickú inštaláciu pre firmy, ktoré si želajú investovať do obnoviteľných zdrojov energie. Táto dotácia môže byť až do výšky 50% z hodnoty investície a môže značne prispieť k zlepšeniu návratnosti.

Ak teda firma uvažuje o investovaní do fotovoltaiky, odporúčame zvážiť všetky tieto faktory a poradiť sa s odborníkmi, ktorí pomôžu určiť optimálnu veľkosť a typ fotovoltaickej inštalácie pre danú firmu a jej potreby.

Poradíme vám