Viete, ako štát podporuje obnoviteľné zdroje?

Vďaka národnému projektu Zelená domácnostiam II môžu slovenské domácnosti žiadať o štátnu dotáciu na fotovoltaiku.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je zameraný na podporu inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorými sú rodinné a bytové domy využívané za účelom bývania. Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Štátna dotácia predstavuje sumu do 1 500€.

V prípade, že plánujete realizáciu fotovoltaiky a máte záujem o čerpanie štátnej dotácie, overte si najskôr, či je vami vybratá zhotoviteľská firma zmluvným partnerom na preplácanie dotačných poukážok. Ak potrebujete prejsť celým dotačným systémom hladko, tak TU sa Vám povedia to, čo potrebujete.

Národný projekt Zelená domácnostiam II:

Poradíme vám