Akú budúcnosť majú obnoviteľné zdroje?

Zdroje zelenej energie majú podstatne menší vplyv na životné prostredie v porovnaní s fosílnymi palivami, takže predstavujú lepšiu alternatívu pre budúcnosť výroby elektrickej energie. Stále však určitý vplyv na životné prostredie majú, aj keď oveľa menší. Obnoviteľné zdroje energie sú najlepšou cestou, po ktorej by sme mali v budúcnosti kráčať k čistejšej energii. Keďže sú obnoviteľné, nikdy ich nebude nedostatok. Ich zdroj bude pre nás vždy k dispozícii a budeme ho môcť vždy použiť.

Väčšina nebezpečných emisií spôsobujúcich globálne otepľovanie pochádza zo spaľovania fosílnych palív. S využitím obnoviteľných zdrojov máme oveľa menší negatívny dopad na globálne otepľovanie. 

Krok za krokom sa snažíme budovať cestu smerom k zelenšej energetickej budúcnosti a neuzatvárať sa vo fosílnej minulosti. Obnoviteľné zdroje energie nie sú len čistejšou alternatívou, ale aj lacnejším zdrojom energie v porovnaní s tými neobnoviteľnými. Je to pre nás obrovská príležitosť na to, aby sme znížili našu ekologickú stopu a predali zelenšie dedičstvo ďalšej generácii.

Poradíme vám