Viete, ako zhodnotiť váš dom, stavbu, budovu?

Podľa zákona o daní z príjmov § 29 sa technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 EUR v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Technickým zhodnotením hmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumie aj hodnota verejným subjektom prijatého a poskytovateľom energetickej služby s garantovanou úsporou energie zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. Váš dom získava stavbou fotovoltaickej elektrárne vyššiu hodnotu a atraktivitu na trhu s nehnuteľnosťami. Pri novostavbách sa obnoviteľné zdroje začínajú realizovať už na začiatku, tak aby ponúkli novým majiteľom túto výhodu.

Poradíme vám